Thời gian làm việc: Từ 09h00 đến 18h00

QUY ĐỊNH VỀ CẤP BIỂN SỐ ĐỐI VỚI CÁC LOẠI XE HAI BÁNH ĐIỆN

QUY ĐỊNH VỀ CẤP BIỂN SỐ ĐỐI VỚI CÁC LOẠI XE HAI BÁNH ĐIỆN

* Phân biệt các loại xe hai bánh điện:

1 - Mô tô điện: Là xe điện hai bánh có vận tốc thiết kế lớn nhất lớn hơn 50km/h; hoặc công suất động cơ điện lớn hơn 4kW.

2 - Xe máy điện: Vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 50km/h; và công suất động cơ điện không lớn hơn 4kW.

3 - Xe đạp điện: Có bàn đạp, có vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 25km/h, có công suất động cơ điện không lớn hơn 250W và có khối lượng bản thân không lớn hơn 40kg.

* Quy định về đăng ký, cấp biển số đối với xe hai bánh điện:

1- Mô tô điện đăng ký biển số như xe máy thông thường.

2- Xe máy điện thì đăng ký biển số "MĐ".

3- Xe đạp điện thì ko có đăng ký biển số.

Vài thông tin chia sẻ để mọi người nắm về các quy định liên quan xe hai bánh điện!

Bình luận của bạn
Gọi ngay
facebook Chat Facebook zalo Chat Zalo